Trondheim 8

Speider-lade

Bli speider du også!
Speidere mellom 10 og 16 år er medlemmer i troppen. Troppen består av flere mindre grupper av barn (patruljer), hvor medlemmene styrer litt seg selv. En patrulje består av tre til ti medlemmer.
Speiderne møtes en gang i uken og drar ofte på turer i helgene. På møtene og turene arbeider patruljene med prosjekter og med ulike aktiviteter knyttet til programmet i Norges speiderforbund.

Ny speider i Trondheim 8. sjøspeidergruppe

Trondheim 8. Sjøspeidergruppe av NSF er en middels stor speidergruppe i Trondheim.
Vi driver aktiviteter for:

  • Bever (barn i 1. og 2. klasse)
  • Flokk (barn i 3. og 4. klasse) (også kalt ulvunger eller småspeidere)
  • Tropp (barn i 5-10. klasse (stifinnere 5-7. klasse og vandrere 8-10. klasse)
  • Rover (16-25år)

Historisksett har speidergruppen tilhold på Lade, men man trenger ikke bo på Lade for å være med. Vi har medlemmer fra Møllenberg/Singsaker, Midtbyen/Øya, Kolstad og Sjetnemarka.

Våre møter er på mandager kl.18:30, vekselvis inne og ute. Inne-møtene avholdes i «KA-senteret» ved Sirkusparken på Lade. Utemøtene kan typisk være i Sirkusparken, Ringvebukta eller ved ei hytte vi disponerer ved Lianvatnet. For de eldste speiderne har vi også sjøaktiviteter hvor vi disponerer vår egen seilbåt, «Kompromiss», som har kaiplass på Skansen.

Hvordan melde seg inn?
Ønsker du å bli medlem av Trondheim 8. kan du sende inn Søknad om medlemsskap.
Lurer du på om speideren er noe for deg og har lyst til å prøve, tar du kontakt med oss under fanen «kontakt oss» til venstre.
Det er ikke mulig for en speider å få være med på turer eller sjøaktiviteter før kontingenten er betalt (kontingenten til forbundet inkluderer forsikring som speiderne er påkrevd å ha for slike aktiviteter).

Hva kreves av utstyr?
Primært trenger man å skaffe seg speiderdrakt. Denne kjøpes av hver enkelt direkte fra Speiderforbundets nettbutikk Speider-Sport. For barn som begynner rett i troppen, må man også kjøpe speiderskjerf, mens de som begynner i flokken ikke trenger å kjøpe skjerf, da dette er inkludert i kontingenten for flokkbarn (tildeles ved opptak). Man trenger ikke å kjøpe merker via Speider-Sport, da merkene er inkludert i kontingenten og tildeles enten når man blir opptatt som speider, eller for ferdighetsmerker når man har gjort seg fortjent til merkene.

For turer må speideren har egnet personlig utstyr (tursekk, sovepose, klær m.m.) avhengig av årstid og type tur. Fellesutstyr som telt/lavvo holdes av speidergruppa.

Hva kreves av foreldre?
I flokken, hvor barna er små og ikke særlig turvante, forventes det at hvert barn følges av en forelder eller annen foresatt. I troppen kan barn dra på tur uten foreldre så framt de selv føler seg trygge med dette. Hvis det er barn som har spesielle utfordringer som kan påvirke evnen til å fungere på tur, skal dette nevnes i innmeldingsskjema. Troppsledelsen vil da vurdere fra tilfelle til tilfelle hvorvidt barnet kan være med på en tur, og hva slags oppfølging som eventuelt kreves av foreldre eller andre for at dette skal være mulig. Sikkerhet kommer alltid i første rekke!

Foreldre forventes å delta på en dugnad hvert halvår, vanligvis av et par timers varighet. Hvis foreldre ønsker å bidra mer enn dette, eventuelt også bli med i lederteamet i Trondheim 8., er dette selvsagt også velkomment (se siden «Bli leder»)

Se vår kontaktside her