Sportsklubben Trygg Lade

Sportsklubben-Trygg-LadeSportsklubben Trygg/Lade (stiftet 1910) er et foreldredrevet idrettslag med hovedvekt på allsidig idrettsopplæring.

Klubben har stor betydning for miljøet på Ladehalvøya og fungerer som en viktig sosial arena for både barn og voksne.

Oppslutningen blant barn og unge er stor. Pr. i dag er det over 1100 medlemmer hvorav i overkant av 800 er aktive medlemmer. Klubben består av hovedstyre og 4 idrettsavdelinger (barneidrett, fotball, håndball og innebandy).

Finn mer oppdatert informasjon på vår Facebookside

 

Lagre

Lagre