Om Ladekulturen

LadeKulturenKOR e LADE er initiativtaker til nettportalen, hvor en tar sikte på å presentere hva Lade som bydel til enhver tid har å tilby på kultursiden. En prøver her på en oversiktlig måte å samle viktige kultur-institusjoner, foreninger og lag. På ”eventkalenderen”, kan alle informere om arrangementer som skjer på sin arena og en tar mål om å ha en oppslagstavle for ulike aktiviteter som f. eks. dugnad, tjeneste-tilbud som plenklipping, barnepass m.m.

Utbyggingen på Lade vil medføre store utfordringer når det gjelder å opprette lokal tilknytning og tilhørighet for nye innflyttere som kommer til bydelen. Vi i KOR e LADE, ser en fantastisk mulighet til å videreutvikle det eksisterende kulturtilbudet sammen med nye interesserte mennesker som har med seg kultur-erfaring fra andre steder, når de flytter til bydelen vår. Lokale kulturtilbud vil være en viktig faktor for å utvikle og ta vare på Lade som bydel. Forbindelser knyttes mellom nye og eksisterende innbyggere gjennom felles interesser. De som har bodd her lenge, kjenner godt til hvilke tilbud som finnes og har sine kultur- og aktivitets-behov godt dekket.

De tradisjonelle oppslagstavlene på nærbutikken eller i boligblokka, flyveblad i postkassen, er etter hvert på vikende front i forhold til nye arenaer. Foreninger og lag har gjerne sin medlemsinformasjon på egen hjemmeside, sender ut mail og informerer gjennom sosiale medier som Facebook og andre. Ladekulturen er et knutepunkt hvor en i dag kan nå alle, enten man vil være tilskuer/tilhører eller som deltager og aktør på ulike områder. I dag brukes internett av folk i alle aldre. Et slikt kultur-knutepunkt gjør at andre enn de tradisjonelle mottakerne blir orientert om begivenheter og kan fatte interesse. Gode kulturtilbud bidrar til at barn og unge tilbringer fritiden lokalt i nærområdet hvor de går på skole, lever og bor. KOR e LADE håper at portalen kan bidra til at de som bor her føler lokal tilknytning til Lade som bydel og fortsatt skal være et godt miljø å bo i for alle.


John E. Wiig, redaktør for ladekulturen.
KOR e LADE

Kontakt oss her