Lademoen Vel

Lademoen-VelLademoen Vel skal være en arena hvor innbyggere på Lademoen møtes og får frem det beste i bydelen. Lademoen Vel stiftes med et valgt styre som skal arrangere minst tre årlige møter om saker som er aktuelle for Lademoen og som skaper engasjement. I tillegg vil styret ha ansvar for å følge med på kommunens planer for utvikling i området og sende ut informasjon til medlemmene av Lademoen Vel.

Du kan kontakte  Lademoen Vel via eposten under.

lademoenvel@gmail.com