Lade kirke og Lade Menighet

Ute-høyreLade menighet er en folkekirkemenighet som legger vekt på å være et åpent og inkluderende fellesskap for alle. Verdiord for menigheten er tilgjengelighet, nærhet og tilhørighet. Lade menighet vil i ord og handling bygge fellesskap der alle kan finne sin plass og finne mening til liv og tro. Vi har en lav terskel og en høy himmel i kirkerommet vårt: Lade kirke er en særpreget og gammel kirke og må oppleves! Kirken feiret sitt 800-års jubileum i 1989.

Kirkerommet har plass til 140 personer og innbyr til konserter og andre kulturarrangementer i små format, uten for mye utstyr. Lade kirke tilbyr en spesiell ramme rundt kunstneriske opptredener. Menighet har som mål å bruke kirken til lokale kulturelle tilbud. Kirken er også åpen siste torsdag hver måned for besøk.

Velkommen til Lade kirke !

 

KALade menighet har også Kirkelig Aktivitetssenter som en viktig arena. Dette er «arbeidskirke-delen» i Lade menighet, hvor vi har sosiale samvær, møter, julemesse og vårbasar. Her leier lag og lokale kulturaktører saler, rom og kjøkken til øvelser, trim og møter.

KA ligger i Harald Hårfagres gt. 2, sentralt plassert på Lade ved Ladeparken.

I KA ligger også kirkekontoret, stikk gjerne innom mellom klokken 10 og 14 tirsdag-fredag, da er kontoret vanligvis betjent.

 

Ta gjerne kontakt med oss: Tlf. 99436000
www.kirken.no/Lade
www.facebook.com/ladekirke
post.lade@kirken.trondheim.no

Harald Hårfagres gt. 2, inngang mot Ladeparken
Lade menighet, pb. 1865-Lade, 7440 Trondheim