KontaktUtvalget på Lade

KontaktUtvalget på Lade (KU-L) er politisk nøytralt og arbeider for at bydelen Lade skal være en god og trygg bydel for beboerne i dag og i fremtiden. KU-L vil samtidig vektlegge Lades tradisjon og egenart som bydel i det historiske Trondheim.

Kontaktutvalget-pa-LadeKONTAKTUTVALGET er et representativt utvalg basert på lag, foreninger, interesseorganisasjoner, private og offentlige aktører, beboergrupper og enkeltpersoner med engasjement i Lade bydel.

Eksempler på lag som er representert ved revisjon av vedtektene desember 2013 er:
– Foreldreutvalget ved Lade Skole
– Sportsklubben Trygg/Lade
– Lade Menighetsråd
– Lade seniorlag
– Borettslag og sameier
– Ringve Museum
– Ladesletta Helse og Velferdssenter

FORMÅLET MED UTVALGET ER Å:
– være et forum for beboere og instanser på Lade som vil ivareta Lade som en grønn, trygg og trivelig bydel
– utvikle et støtte- og informasjonsnettverk mellom personer, institusjoner og foreninger i bydelen
– danne informasjonsbro mellom ansvarlige for Trondheim kommunes utbyggingsplaner og bydelens beboeres behov og synspunkter
– bidra til at bydelen utvikles til et godt sted å bo, med møteplasser, kulturtiltak, nødvendig infrastruktur og nødvendige institusjoner. KU-L vil ivareta kulturlandskapet og arbeide for et vakkert og trygt lokalmiljø for barn, unge, voksne og eldre.

Ta kontakt hvis du ønsker å bidra eller har en sak du mener vi kan hjelpe med.

Siri Ramberg Stav
Leder for Kontaktutvalget på Lade ( KU-L)
Tlf: 731 99 328 / 917 13 623
E-post: siriramberg61@gmail.com

Lagre

Lagre